Keystone logo
University of Georgia - College of Engineering

University of Georgia - College of Engineering

University of Georgia - College of Engineering

Giới thiệu

Hiểu rằng các kỹ sư của thế kỷ 21 đòi hỏi nhiều hơn kiến thức kỹ thuật, chúng tôi trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về tác động kinh tế và xã hội trong công việc của họ, khả năng truyền đạt ý tưởng của họ cho nhiều người, khả năng làm việc hiệu quả theo nhóm và các kỹ năng cung cấp khả năng lãnh đạo trong việc giải quyết những thách thức lớn nhất của xã hội. Sinh viên của chúng tôi được đắm mình trong việc học thực hành thông qua trải nghiệm thực địa và lớp học dựa trên thiết kế, nghiên cứu đại học và sau đại học, du học, hợp tác và thực tập. Trường Cao đẳng Kỹ thuật UGA cung cấp tám chương trình cấp bằng đại học và bảy chương trình cấp bằng sau đại học. Chúng tôi cũng cung cấp nhiều loại bằng kép và bằng cử nhân và bằng thạc sĩ kết hợp.

Địa điểm

  • Athens

    597 DW Brooks Drive, 30602, Athens

Câu hỏi