Keystone logo
University of Georgia

University of Georgia

University of Georgia

Giới thiệu

Chúng tôi chuẩn bị cho những người thực hành công tác xã hội, các nhà lãnh đạo tổ chức và các học giả đáp ứng văn hóa để giải quyết các vấn đề xã hội và thúc đẩy công bằng xã hội thông qua giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ.

Viện cung cấp các chương trình giảng dạy, nghiên cứu và dịch vụ liên ngành tập trung vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả của các tổ chức phi lợi nhuận.

Trung tâm thúc đẩy một xã hội công bằng, hòa nhập thông qua sự tham gia của cộng đồng, giáo dục và nghiên cứu nhằm xem xét các mối liên hệ giữa sự bất bình đẳng trong lịch sử và ngày nay.

English Language Requirements

Chứng nhận trình độ tiếng Anh của bạn với Duolingo English Test! DET là một bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến thuận tiện, nhanh chóng và giá cả phải chăng được hơn 4.000 trường đại học (như trường này) trên khắp thế giới chấp nhận.

Địa điểm

  • Athens

    Athens, Hoa Kỳ

    Câu hỏi