Keystone logo

University of Georgia

A logo

Giới thiệu

Chúng tôi chuẩn bị cho những người thực hành công tác xã hội, các nhà lãnh đạo tổ chức và các học giả đáp ứng văn hóa để giải quyết các vấn đề xã hội và thúc đẩy công bằng xã hội thông qua giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ.

Viện cung cấp các chương trình giảng dạy, nghiên cứu và dịch vụ liên ngành tập trung vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả của các tổ chức phi lợi nhuận.

Trung tâm thúc đẩy một xã hội công bằng, hòa nhập thông qua sự tham gia của cộng đồng, giáo dục và nghiên cứu nhằm xem xét các mối liên hệ giữa sự bất bình đẳng trong lịch sử và ngày nay.

Địa điểm

  • 30602, Athens

Câu hỏi