We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

University of Florence Tiến sĩ quốc tế về sinh học kết cấu
University of Florence

Tiến sĩ quốc tế về sinh học kết cấu

Florence, Ý

3 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

Sep 2024

Request tuition fees

Trộn lẫn

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học bổng và tài trợ

Chương trình giảng dạy

Kết quả chương trình

Về trường học

Câu hỏi