We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

University of Colorado Denver School of Education and Human Development Bằng tiến sĩ. trong Giáo dục và Phát triển Con người
University of Colorado Denver School of Education and Human Development

Bằng tiến sĩ. trong Giáo dục và Phát triển Con người

Denver, Hoa Kỳ

Request duration

Tiếng Anh

Request pace

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

Trong khuôn viên trường

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

 • Tiến sĩ về Lãnh đạo Giáo dục và Nghiên cứu Chính sách
  • Arlington, Hoa Kỳ
 • PhD in Education
  • Prague, Cộng hòa Séc
 • Tiến sĩ Triết học (Ph.D.) trong ELT - Giảng dạy tiếng Anh
  • London, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Bologna, Ý