Keystone logo
University of Colorado Boulder College of Media, Communication and Information Bằng tiến sĩ. trong Nghiên cứu Báo chí

Bằng tiến sĩ. trong Nghiên cứu Báo chí

University of Colorado Boulder College of Media, Communication and Information

University of Colorado Boulder College of Media, Communication and Information

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Boulder, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Nghiên cứu tiến sĩ về Truyền thông và Thông tin
    • Kaunas, Litva
  • Tiến sĩ Báo chí
    • Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi
  • Journalism, Media and Culture