Keystone logo

University of Camerino the international School of Advanced Studies

A logo

Giới thiệu

  • Để đạt được bằng cấp cuối cùng, cần có ít nhất sáu tháng kinh nghiệm tại một cơ sở nghiên cứu hoặc giáo dục đại học khác với Đại học Camerino và có thể không phải là người Ý.

Kiểm định

Địa điểm

  • International School of Advanced Studies Polo di Alta Formazione Via Madonna delle Carceri 9, 62032, Camerino

Câu hỏi