Keystone logo
© Eva Dang
University of Cambridge School of Physical Sciences

University of Cambridge School of Physical Sciences

University of Cambridge School of Physical Sciences

Giới thiệu

Với hơn 20.000 sinh viên từ mọi tầng lớp xã hội và mọi nơi trên thế giới, hơn 11.000 nhân viên, 31 trường Cao đẳng và 150 Phòng ban, Khoa, Trường học và các tổ chức khác, không có hai ngày nào là giống nhau tại Đại học Cambridge.

Trường Đại học là một liên minh của các Trường, Khoa, Phòng ban và Trường Cao đẳng. 31 trường Cao đẳng được điều chỉnh bởi các quy chế và quy định của riêng họ nhưng là một phần không thể thiếu đối với sự hình thành của trường Đại học.

Cùng với việc là thành viên của Trường Đại học và của Khoa / Bộ môn học thuật, sinh viên của chúng tôi cũng thuộc cộng đồng Cao đẳng, một sự sắp xếp cung cấp hỗ trợ mục vụ và học tập cho mỗi cá nhân.

Địa điểm

 • Cambridge

  17 mill lane, CB2 1RX, Cambridge

  Các chương trình

   Tổ chức cũng cung cấp:

   Câu hỏi