Keystone logo
University of California Davis (UC Davis)

University of California Davis (UC Davis)

University of California Davis (UC Davis)

Giới thiệu

Trường Giáo dục Davis của Đại học California đang chuyển đổi nền giáo dục thông qua việc chuẩn bị các nhà lãnh đạo giáo dục, nhà nghiên cứu và giáo viên giỏi nhất trong nước.

Chúng tôi cam kết xóa bỏ bất bình đẳng trong việc đi học và tạo cơ hội học tập cho những người học đa dạng bằng cách sử dụng sức mạnh của kiến thức và lời hứa của giáo dục.

Địa điểm

  • Davis

    Shields Avenue,1, 95616, Davis

    Câu hỏi