We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Universidade Santiago de Compostela Tiến sĩ về Tiến trình Tâm lý và Hành vi Xã hội
Universidade Santiago de Compostela

Tiến sĩ về Tiến trình Tâm lý và Hành vi Xã hội

3 Years

Người Tây Ban Nha, Tiếng Galicia

Toàn thời gian

Request application deadline

Oct 2024

EUR 200 / per year

Trong khuôn viên trường

Giới thiệu

Học sinh lý tưởng

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Kết quả chương trình

Về trường học

Câu hỏi