Keystone logo
Universidade de Aveiro Doctorate in Applied Mathematics

Doctorate in Applied Mathematics

Universidade de Aveiro

Universidade de Aveiro

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Aveiro, Bồ Đào Nha

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

8 học kỳ

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi