Keystone logo
Universidad Cristóbal Colón

Universidad Cristóbal Colón

Universidad Cristóbal Colón

Giới thiệu

Universidad Cristóbal Colón là cơ sở giáo dục lấy cảm hứng từ Cơ đốc giáo và liên kết Piarist, thông qua mô hình giáo dục toàn diện, cởi mở và linh hoạt, nhằm đáp ứng các yêu cầu của môi trường bằng cách đào tạo những người có năng lực và chuyên gia với tinh thần phục vụ.

Là một trường đại học được hỗ trợ bởi một cộng đồng giáo dục, không ngừng tiến bộ nhờ chất lượng và năng lực đổi mới, điều tra, giáo dục và hình thành; nó thúc đẩy sự gặp gỡ giữa đức tin và văn hóa, không phân biệt đối xử với con người, tín ngưỡng hay hệ tư tưởng; tìm kiếm sự phát triển hoàn chỉnh của con người và sự hình thành những công dân của thế giới gắn bó với xã hội.

Địa điểm

  • Mexico City

    Carretera Veracruz -El Tejar Kilometer 1.5, Granjas la Boticaria, 91930 Veracruz, , Mexico City

    Câu hỏi