Keystone logo
United States University (USU) Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (Theo dõi Sinh viên Quốc tế)

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (Theo dõi Sinh viên Quốc tế)

United States University (USU)

United States University (USU)

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

San Diego, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

24 tháng

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

USD 7.728 / per year *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* mỗi năm học | mỗi giờ tín dụng: $644

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi