Keystone logo
© Eva Dang
Union Theological College

Union Theological College

Union Theological College

Giới thiệu

Union Theological College , ban đầu được gọi là Đại học Hội đồng, có từ năm 1853. Vào đầu thế kỷ 19, những người hy vọng sẽ phục vụ với tư cách là các mục sư Trưởng lão được học ở Scotland hoặc tại Viện hàn lâm Belfast, được mở vào năm 1814 với tư cách là cả hai trường trung học. và một trường cao đẳng. Chủ nghĩa Trưởng lão Ireland đã trải qua một sự thay đổi đáng kể vào năm 1840 khi Đại hội đồng Ulster và Thượng hội đồng ly khai được thống nhất để thành lập Giáo hội Trưởng lão ở Ireland (PCI). Đại hội đồng đầu tiên của giáo phái mới được tổ chức vào ngày 10 tháng 7 năm 1840.

Địa điểm

  • Belfast

    Botanic Avenue,108, BT7 1JT, Belfast

    Các chương trình

    Câu hỏi