We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Hassan 2 University Casablanca Bằng tiến sĩ. trong Hóa học: Nghiên cứu và Phát triển
Hassan 2 University Casablanca

Bằng tiến sĩ. trong Hóa học: Nghiên cứu và Phát triển

Aïn Chock, Maroc

Request duration

Avestan, Người Pháp

Toàn thời gian

Request application deadline

Aug 2023

Request tuition fees

Trong khuôn viên trường

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Tiến sĩ Hóa học
    • Arlington, Hoa Kỳ
  • Bằng tiến sĩ. trong hóa học
    • St. Louis, Hoa Kỳ
  • PhD in Chemical and Environmental Sciences
    • Veszprém, Hungary