Keystone logo
University of Florida

University of Florida

University of Florida

Giới thiệu

Ưu việt trong giáo dục, nghiên cứu khoa học dược phẩm và chăm sóc bệnh nhân nhằm tối ưu hóa sức khỏe và sức khỏe của cá nhân và cộng đồng.

Chúng tôi cải thiện cuộc sống của những người khác tại địa phương và trên toàn cầu thông qua môi trường khám phá để phát triển các nhà lãnh đạo tương lai trong thực hành dược và khoa học, hỗ trợ nghiên cứu trên phạm vi từ khám phá thuốc đến sử dụng thuốc trong xã hội, nâng cao thực hành dược để tối ưu hóa dịch vụ chăm sóc và chăm sóc sức khỏe lấy bệnh nhân làm trung tâm và thúc đẩy học tập suốt đời.

Địa điểm

  • , 32611, Gainesville

Các chương trình

Câu hỏi