Keystone logo
University of California Santa Barbara

University of California Santa Barbara

University of California Santa Barbara

Giới thiệu

College of Letters & Science là một đơn vị học thuật đa dạng và sáng tạo, là đơn vị lớn nhất tại University of California Santa Barbara . Phục vụ hơn 20.000 sinh viên chưa tốt nghiệp và khoảng 2.000 sinh viên đã tốt nghiệp, trường cung cấp cơ hội thú vị cho giảng viên và sinh viên trong quá trình tìm hiểu liên ngành tiên tiến.

Trường được tổ chức thành bốn bộ phận bao gồm hơn 45 phòng ban và chương trình cũng như các dịch vụ sinh viên để hỗ trợ và nâng cao trải nghiệm đại học.

Một trong những điểm mạnh nhất của University of California Santa Barbara là tính liên ngành của trường. Nghiên cứu liên ngành được đặc trưng bởi sự vượt qua các biên giới và ranh giới học thuật.

Địa điểm

  • Santa Barbara

    Santa Barbara, Hoa Kỳ

    Câu hỏi