Keystone logo
University of California Santa Barbara

University of California Santa Barbara

University of California Santa Barbara

Giới thiệu

Trường Gevirtz được hướng dẫn bởi cam kết không ngừng nâng cao nền tảng kiến thức về các vấn đề giáo dục, cung cấp sự phát triển chuyên môn cho các nhà lãnh đạo tương lai của giáo dục công, và đảm bảo chất lượng giáo dục cao cho tất cả trẻ em của quốc gia chúng ta.

Trường Giáo dục Sau đại học Gevirtz (GGSE) cung cấp các bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ từ Bộ Tư vấn, Tâm lý học và Lâm sàng và Bộ Giáo dục và bằng Thạc sĩ từ Chương trình Giáo dục Giáo viên, cũng là nơi chuẩn bị cho sinh viên các chứng chỉ giảng dạy. Trường cũng cung cấp ba sinh viên chưa thành niên bậc đại học về Giáo dục, Tâm lý học Ứng dụng và Giáo dục Khoa học & Toán học.

Các GGSE là một phần của University of California Santa Barbara , một thành viên của Hiệp hội các trường Đại học của Mỹ, và nằm trên bờ biển Thái Bình Dương 90 dặm về phía bắc của Los Angeles.

Địa điểm

  • Santa Barbara

    Santa Barbara, Hoa Kỳ

    Câu hỏi