Keystone logo
University of Connecticut College of Engineering Graduate Programs Tiến sĩ Khoa học Máy tính và Kỹ thuật
University of Connecticut College of Engineering Graduate Programs

Tiến sĩ Khoa học Máy tính và Kỹ thuật

Storrs, Hoa Kỳ

4 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian

18 Dec 2024

Jan 2025

Request tuition fees

Trong khuôn viên trường

Giới thiệu

Bằng tiến sĩ chương trình được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên sự nghiệp nghiên cứu. Như vậy, nó đòi hỏi sự tự nghiên cứu và nghiên cứu độc lập đáng kể. Bằng tiến sĩ chương trình được thiết kế riêng cho từng sinh viên, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa sinh viên và cố vấn nghiên cứu của mình. Sinh viên phải xác định lĩnh vực nghiên cứu của mình trong năm học đầu tiên, xác định một cố vấn của khoa sẽ đồng ý giám sát nghiên cứu luận án. (Người cố vấn có thể hoặc không thể là quyền cố vấn được chỉ định cho sinh viên khi được nhận vào chương trình lần đầu.)

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Về trường học

Câu hỏi