Keystone logo
University of Connecticut School of Engineering Graduate Programs PhD Mechanical Engineering

Tiến sĩ in

PhD Mechanical Engineering

University of Connecticut School of Engineering Graduate Programs

University of Connecticut School of Engineering Graduate Programs

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Mansfield, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 - 5 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Tuyển sinh

Về trường học

Câu hỏi