Keystone logo
University of California Santa Cruz Bằng tiến sĩ. trong Nghiên cứu Mỹ Latinh và Latino

Bằng tiến sĩ. trong Nghiên cứu Mỹ Latinh và Latino

University of California Santa Cruz

University of California Santa Cruz

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Santa Cruz, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Yêu cầu thông tin

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Tiến sĩ về Nghiên cứu Ibero-Mỹ
    • Prague, Cộng hòa Séc
  • Tiến sĩ về Nghiên cứu Mỹ Latinh hoặc Caribe (Trung tâm Nghiên cứu Mỹ Latinh và Caribe
    • London, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland