Keystone logo
University of California Santa Cruz

University of California Santa Cruz

University of California Santa Cruz

Giới thiệu

Khi những thay đổi về xã hội, kinh tế, chính trị và công nghệ biến đổi xã hội toàn cầu, các nhà khoa học xã hội đang giải quyết các vấn đề cực kỳ phức tạp, từ phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng kinh tế, cải cách giáo dục và quản trị đến suy thoái môi trường, thương mại và tài chính quốc tế, chủ nghĩa xuyên quốc gia, những thách thức của các thế giới mới nổi, và tâm trí con người hoạt động như thế nào.

Cung cấp nhiều hợp tác liên ngành và một số chương trình sau đại học ở cấp độ thạc sĩ nhấn mạnh vào đào tạo chuyên nghiệp (kinh tế và giáo dục), sinh viên trải nghiệm một nền giáo dục toàn diện và nghiêm ngặt để chuẩn bị cho sự nghiệp hiệu quả và theo đuổi học tập cao hơn.

Khoa đang thực hiện các nghiên cứu tiên tiến trong lĩnh vực của họ, thường xuyên làm việc với sinh viên trong các cụm nghiên cứu liên kết giữa các phòng ban và trung tâm nghiên cứu. Một nghiên cứu gần đây đã xếp hạng Khoa Khoa học Xã hội tại University of California Santa Cruz đứng thứ nhất trên toàn quốc trong số các trường đại học công lập về chất lượng năng suất nghiên cứu.

Địa điểm

  • Santa Cruz

    High Street,1156, 95064, Santa Cruz

    Câu hỏi