Keystone logo
University of California Santa Cruz

University of California Santa Cruz

University of California Santa Cruz

Giới thiệu

Làm người, phân tích và xây dựng kinh nghiệm của con người có nghĩa là gì? Đây là những câu hỏi cơ bản định hướng và hợp nhất việc học tập, giảng dạy và học bổng được thực hiện trong Khoa Nhân văn của Đại học CaliforniaSanta Cruz.

Việc khám phá và thảo luận về truy vấn này đã lên đến đỉnh điểm trong một số niềm tin và giáo lý sâu sắc và có giá trị nhất của nhân loại về bản thân và thế giới mà chúng ta đang sống.

Được xây dựng vào năm 2006, các tòa nhà Nhân văn cung cấp 85.000 feet vuông phòng học, không gian giảng dạy và nghiên cứu, phòng thí nghiệm ngôn ngữ và máy tính cũng như văn phòng. Khoa Nhân văn là một trong những lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy ban đầu của trường đại học.

Địa điểm

  • Santa Cruz

    Santa Cruz, Hoa Kỳ

    Câu hỏi