Keystone logo
UBC PRISM Lab Tiến sĩ Dự án: Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực chăn nuôi

Tiến sĩ in

Tiến sĩ Dự án: Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực chăn nuôi UBC PRISM Lab

UBC PRISM Lab

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Tiến sĩ Sinh học Hệ sinh thái và Tính bền vững
    • Belfast, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Tiến sĩ về quản lý lãnh thổ và đất đai bền vững
    • Lugo, Tây Ban Nha
  • Bằng tiến sĩ. - Kỹ thuật hệ thống sinh học
    • Auburn, Hoa Kỳ