We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

UAEU United Arab Emirates University Tiến sĩ Triết học (Tiến sĩ) trong Vật lý
UAEU United Arab Emirates University

Tiến sĩ Triết học (Tiến sĩ) trong Vật lý

Al Ain, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất

4 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian, Bán thời gian

Request application deadline

Request earliest startdate

AED 2.400 / per credit *

Trong khuôn viên trường

* mỗi giờ tín dụng

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Chương trình giảng dạy

Kết quả chương trình

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Westlake University - Tiến sĩ liên kết Đại học Fudan về Vật lý
    • Hangzhou, Trung Quốc
  • Tiến sĩ vật lý
    • Pécs, Hungary
  • PhD in Physics
    • Rapid City, Hoa Kỳ