Keystone logo
Telfer School of Management PhD in Organizational Behaviour & Human Resource Management
Telfer School of Management

PhD in Organizational Behaviour & Human Resource Management

Ottawa, Canada

Request duration

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

Request earliest startdate

Request tuition fees

Trong khuôn viên trường

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

sinh viên của chúng tôi làm việc trên nghiên cứu của họ trong sự hợp tác với các giáo sư quốc tế nổi tiếng.

<a href="http://altitude.uottawa.ca/en" ></a> <a href="http://www.telfer.uottawa.ca/research/en/events/management-research-seminar-series-mrss" ></a> <a href="http://www.telfer.uottawa.ca/research/en/events/health-systems-research-seminar-series-hsrss" ></a> <a href="http://saea.uottawa.ca/site/en/training-and-support/attestation-en-pedagogie-universitaire" ></a>.

.

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

 • PhD in Human Resource Management
  • Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi
 • Tiến sĩ Quản lý Nguồn nhân lực
  • Honolulu, Hoa Kỳ
  • Online USA
 • Tiến sĩ quản trị nguồn nhân lực chiến lược
  • Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi