Keystone logo
Trinity Bible College

Trinity Bible College

Trinity Bible College

Giới thiệu

Qua 70 năm giáo dục và đào tạo, Trinity vẫn cam kết nuôi dạy thế hệ tiếp theo của những người đàn ông và phụ nữ trẻ, những người sẽ mang tin mừng của Chúa Giê-xu đến với mọi người và cộng đồng ở khắp mọi nơi. Trinity được liên kết với Đại hội đồng Tổng hội của Đức Chúa Trời.

Trinity Bible College và Trinity Bible College là một tổ chức được công nhận hoàn toàn có vị thế tốt với Hiệp hội Giáo dục Đại học Kinh thánh (ABHE).

Trinity Bible College & Graduate School cam kết đào tạo và giáo dục những người có suy tư thần học và đam mê truyền giáo để mọi người và cộng đồng ở khắp mọi nơi sẽ nghe tin mừng về Chúa Giê-xu và thấy tình yêu của Ngài được thể hiện.

Địa điểm

  • Ellendale

    6th Avenue South,50, 58436, Ellendale

    Câu hỏi