Keystone logo
Toyota Technological Institute

Toyota Technological Institute

Toyota Technological Institute

Giới thiệu

Toyota Technological Institute tại Chicago (TTIC hoặc Viện) là một viện khoa học máy tính học thuật được tài trợ từ thiện dành riêng cho nghiên cứu cơ bản và đào tạo sau đại học về khoa học máy tính. Sứ mệnh của nó là đạt được tác động quốc tế thông qua nghiên cứu và giáo dục đẳng cấp thế giới về khoa học máy tính và công nghệ thông tin cơ bản. Viện đặc biệt đối với bối cảnh giáo dục Hoa Kỳ trong sự kết hợp độc đáo của giáo dục sau đại học và nghiên cứu ưu đãi.

TTIC được thành lập bởi Toyota Technological Institute (TTI) ở Nagoya, Nhật Bản, là một trường kỹ thuật tư nhân nhỏ với sự hỗ trợ của Toyota Motor Corporation. TTI thành lập TTIC như một viện khoa học máy tính độc lập với ý định tạo ra một tổ chức đẳng cấp thế giới. Có sự hợp tác chặt chẽ giữa TTIC và TTI Japan.

Địa điểm

  • Chicago

    South Kenwood Avenue,6045, 60637, Chicago

    Câu hỏi