Keystone logo
The Wright Institute Bác sĩ tâm lý

Bác sĩ tâm lý

The Wright Institute

The Wright Institute

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Berkeley, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • D.Clin trong Tâm lý học lâm sàng
    • Dublin, Ireland
  • Tiến sĩ Triết học về Nhận thức và Khoa học Thần kinh
    • Richardson, Hoa Kỳ
  • Bằng tiến sĩ. trong Đánh giá và Đo lường
    • Harrisonburg, Hoa Kỳ