We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Ubiquity University Tiến sĩ về Nghiên cứu Trí tuệ
Ubiquity University

Tiến sĩ về Nghiên cứu Trí tuệ

Mill Valley, CA, USA, Hoa Kỳ

Request duration

Tiếng Anh

Toàn thời gian, Bán thời gian

Request application deadline

Sep 2023

USD 300 / per credit *

Học từ xa

* mỗi tín chỉ - Trả cho mỗi khóa học tại thời điểm đăng ký. Học phí có thể thay đổi đối với các khóa tu trực tiếp. Tất cả các khoản phí phải được thanh toán tại thời điểm đăng ký lớp học.

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Tiến sĩ Triết học
    • Santiago de Compostela, Tây Ban Nha
  • Tiến sĩ về Logic và Triết học Khoa học
    • Santiago de Compostela, Tây Ban Nha
  • Tiến sĩ Triết học Khoa học và Công nghệ
    • Saint Petersburg, Nga