Keystone logo

The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)

A logo

Giới thiệu

Học viện

Một cơ quan tự trị của Liên Hợp Quốc được thành lập năm 1963, Viện Đào tạo và Nghiên cứu Liên hợp quốc (www.unitar.org) là một tổ chức đào tạo của Hệ thống Liên hợp quốc, và có nhiệm vụ tăng cường hiệu quả của Liên hợp quốc thông qua đào tạo ngoại giao, và tăng tác động của các hành động quốc gia thông qua nâng cao nhận thức cộng đồng, giáo dục và đào tạo các quan chức chính sách công.

UNITAR cung cấp các hoạt động đào tạo và phát triển năng lực để hỗ trợ chủ yếu các nước đang phát triển chú ý đặc biệt đến các nước kém phát triển (LDCs), các quốc gia đang phát triển đảo nhỏ (SIDS) và các nhóm và cộng đồng khác dễ bị tổn thương nhất, kể cả những người trong tình huống xung đột. Viện bao gồm các chủ đề trong các lĩnh vực rộng lớn về năng lực hỗ trợ cho Chương trình nghị sự 2030, tăng cường chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy bền vững môi trường và phát triển xanh, cải thiện khả năng phục hồi và hỗ trợ nhân đạo, thúc đẩy hòa bình bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế và hòa nhập xã hội.

Nó cũng tiến hành nghiên cứu về các phương pháp, phương pháp và công cụ học tập sáng tạo, cũng như nghiên cứu ứng dụng để giải quyết các vấn đề quan trọng, như giảm thiểu rủi ro thiên tai và các trường hợp khẩn cấp nhân đạo.

Chúng tôi làm việc trên tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau và chúng tôi cố gắng đạt được mục tiêu xa nhất trước tiên. Để đạt được điều này, kế hoạch đào tạo của chúng tôi cũng phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nhà tài trợ. Chúng tôi kêu gọi các quốc gia tài trợ và các đơn vị tài trợ khác giúp chúng tôi để chúng tôi có thể thiết kế và cung cấp đào tạo chất lượng cao đặc biệt cho các quốc gia trong các tình huống đặc biệt.

Tầm nhìn của chúng tôi

Một thế giới trong đó mọi người, các tổ chức và tổ chức trao quyền tri thức đạt được kết quả để vượt qua các thách thức toàn cầu.

Tầm nhìn mà Viện nhắm đến phản ánh một động lực cho kết quả và lập trình để phát triển năng lực của các cá nhân, tổ chức và tổ chức nhằm vượt qua các thách thức toàn cầu.

Nhiệm vụ của chúng ta

Để phát triển năng lực để tăng cường việc ra quyết định toàn cầu và hỗ trợ hành động ở cấp quốc gia để định hình một tương lai tốt hơn.

Chức năng cốt lõi của chúng tôi

Học viện:

  • thiết kế và cung cấp đào tạo sáng tạo để giải quyết nhu cầu của các cá nhân, tổ chức và tổ chức;
  • tạo điều kiện cho kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm thông qua các quy trình được kết nối và đổi mới;
  • tiến hành nghiên cứu và thí điểm các chiến lược, phương pháp và phương pháp học tập sáng tạo; và
  • tư vấn và hỗ trợ các chính phủ, LHQ và các đối tác khác với các dịch vụ liên quan đến kiến thức dựa trên công nghệ.

Ngày nay, phạm vi lập trình UNITAR thực sự toàn cầu với phạm vi bao trùm toàn bộ thành viên Liên Hợp Quốc và với hơn 40.000 cá nhân được hưởng lợi từ việc cung cấp khoảng 500 khóa đào tạo và các sự kiện liên quan hàng năm. Chưa bao giờ, chương trình của Viện lại đa dạng như hiện nay, với một loạt các hoạt động học tập và các loại sự kiện khác bao gồm các chủ đề trong các lĩnh vực rộng lớn của đa phương; phát triển kinh tế và hòa nhập xã hội; bền vững môi trường và phát triển xanh; hòa bình bền vững; và nghiên cứu và ứng dụng công nghệ.

Viện cũng đã đa dạng hóa việc đào tạo, với các khóa học e-Learning hiện chiếm một phần ba tất cả các sự kiện và với hơn 5.000 người học từ khắp nơi trên thế giới được hưởng lợi từ môi trường học tập ảo của Viện vào năm 2012. Khi thực hiện Nhiệm vụ, Viện tự nhiên chú trọng vào việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến học tập, chuyển giao kiến thức, truyền đạt kỹ năng và nâng cao nhận thức với mục đích mang lại những thay đổi trong hành vi và phát triển các năng lực khác của người thụ hưởng.

Song song với việc học, Viện cũng tham gia vào các dịch vụ hỗ trợ tư vấn liên quan đến đào tạo và các chính phủ khác để đạt được kết quả phát triển kinh tế và xã hội rộng hơn, như phát triển năng lực thể chế.

Địa điểm

  • UNITAR, Palais des Nations, CH-1211, Geneva

  • Switzerland Online

  • San José

  • Laxenburg

  • Universidad Europea de Valencia, , Valencia

Câu hỏi