Keystone logo
Tbilisi State Medical University

Tbilisi State Medical University

Tbilisi State Medical University

Giới thiệu

Tbilisi State Medical University ( TSMU ) là trung tâm chính của giáo dục đại học y tế ở Georgia, với lịch sử gần trăm năm. Cần phải nhấn mạnh rằng hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp đại học của chúng tôi tiếp tục sự nghiệp chuyên môn của họ tại nhiều phòng khám và học viện hàng đầu của Georgia, Châu Âu và thế giới.

Các chương trình đào tạo đại học, sau đại học, phát triển chuyên môn liên tục, Thạc sĩ, Tiến sĩ và các chương trình giáo dục nghề nghiệp thành công khiến TSMU trở nên hấp dẫn đối với sinh viên tương lai ở Georgia và các quốc gia khác trên toàn thế giới.

Tbilisi State Medical University là thành viên đầy đủ của Khu vực Giáo dục Châu Âu có nghĩa là trường tham gia tích cực vào hoạt động của hệ thống giáo dục này, xác định các hướng phát triển và thực hiện, thiết lập các mối quan hệ khoa học và học thuật tự do và chặt chẽ với các trung tâm giáo dục, khoa học và lâm sàng xuyên suốt thế giới. Mỗi sinh viên thứ ba tại trường đại học của chúng tôi là sinh viên quốc tế.

Tbilisi State Medical University coi trọng hệ thống giáo dục lấy sinh viên làm trung tâm so với hệ thống hướng vào giáo viên (không phụ thuộc vào thời gian và tiên nghiệm, dựa trên giả định rằng giáo sư / giáo viên biết những gì cần dạy). Phương pháp lấy sinh viên làm trung tâm quan tâm nhiều hơn đến việc lập kế hoạch chương trình giảng dạy và tập trung vào nhu cầu của sinh viên về các hoạt động xã hội và nghề nghiệp tương lai của họ.

Địa điểm

  • Tbilisi

    Vazha Pshavela Avenue,33, , Tbilisi

    Câu hỏi