Keystone logo

Suzhou Centennial College

A logo

Giới thiệu

Giáo dục Canada ở Trung Quốc

Suzhou Centennial College là trường cao đẳng Canada đầu tiên được Bộ Giáo dục Trung Quốc cấp phép hoạt động tại Trung Quốc và Bộ Giáo dục, Chính quyền tỉnh Giang Tô.

Các chương trình giáo dục Canada chất lượng cao được giảng dạy tại Suzhou Centennial College đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục nghiêm ngặt do Bộ Giáo Dục Nâng Cao và Phát Triển Kỹ Năng Ontario đặt ra. Tiêu chuẩn học tập cao của Canada và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt đảm bảo giáo dục chất lượng cao được quốc tế công nhận và sẽ mang lại lợi ích cho sự nghiệp của bạn trong thời gian dài.

Ngoài chương trình học của bạn bằng tiếng Anh, Suzhou Centennial College cung cấp cho sinh viên các lớp học văn hóa và ngôn ngữ giới thiệu tùy chọn.

Bắt đầu con Pathway của bạn đến Canada ở Trung Quốc!

 • Trường Cao Đẳng Centennial (Toronto, Canada) cung cấp các chương Pathways chuyển tiếp tín chỉ và hỗ trợ visa
 • Giành được Chứng chỉ hoặc Bằng tốt nghiệp Ontario được Bộ công nhận ở Trung Quốc
 • Tốt nghiệp Đại học Pathways ở Canada (BBA, Cử nhân, BCom)

Bạn muốn một sự nghiệp toàn cầu? Bắt đầu ở đây.

 • Khu công nghiệp Tô Châu (SIP) là khu phát triển công nghiệp cạnh tranh nhất ở Trung Quốc
 • Khu Đổi mới Giáo dục và Khoa học Công nghệ cao của Tô Châu là ngôi nhà của 100.000 sinh viên!

SCC cung cấp các chứng chỉ của Canada tại Trung Quốc, thực tập tại Khu công nghiệp Tô Châu và các lớp học văn hóa và ngôn ngữ Quan thoại tùy chọn.

Giành được Chứng chỉ hoặc Chứng chỉ Tốt nghiệp Ontario được Bộ công nhận ở Trung Quốc:

 • Kinh doanh quốc tế, Tài chính, Kế toán
 • Khách sạn - Quản lý hoạt động khách sạn
 • Kiến trúc, Kỹ sư phần mềm
 • Quản lý Kinh doanh Quốc tế
 • Chương trình ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Quan thoại)

Ưu điểm của Chương trình Cao đẳng Centennial tại Trung Quốc:

 • Hãy tham gia chương trình Kinh doanh hoặc Khách sạn (8 tháng) ở Trung Quốc để chuẩn bị và đủ điều kiện cho các chương trình tại Trường Cao đẳng Centennial ở Toronto, Canada.
 • Kiếm được bằng Cao đẳng Ontario từ trường Cao đẳng Centennial tại Trung Quốc. Hoàn thành chương trình của bạn ở Trung Quốc và chuyển sang năm cuối cùng của một Văn bằng nâng cao 3 năm tại trường Cao đẳng Centennial ở Toronto. Hoặc, hoàn thành chương trình của bạn ở Trung Quốc và nộp đơn xin học thêm tại Canada. *
 • Lý tưởng cho sinh viên tốt nghiệp tìm kiếm sự nghiệp quốc tế! Khuôn viên của chúng tôi nằm trong Khu công nghiệp Tô Châu (SIP), một môi trường công nghệ cao và kinh doanh phát triển mạnh với một lợi thế cạnh tranh quốc tế. SIP là nơi có 93 trong số 500 công ty hàng đầu trên thế giới!
 • Có được kinh nghiệm quốc tế tại Trung Quốc, một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất và là một trong những đối tác thương mại quốc tế lớn nhất thế giới.
 • Tất cả các chương trình được cung cấp bằng tiếng Anh.

* Pathways có thể đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh của các cơ sở Centennial và đối tác với các lớp bắt buộc, sau khi hoàn thành các chương trình Centennial.

Địa điểm

 • Suzhou Centennial College No.1 Ren’ ai Rd., Kejiaochuangxinqu, Dushu Lake District, Industrial Park, Suzhou, China 215123 , 215123, Suzhou

Câu hỏi