Keystone logo
Sustainability Management School DBA trong quản lý bền vững

DBA in

DBA trong quản lý bền vững

Sustainability Management School

Sustainability Management School

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

Gland, Thụy Sĩ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa, Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

3 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

CHF 40.000 *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* 150 CHF (Phí đăng ký), 16000 CHF (năm đầu tiên), 13000 CHF (năm thứ hai), 11000 CHF (năm thứ ba)

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi