Keystone logo

Steinbeis University Berlin - Institute of Executive Capabilities

A logo

Giới thiệu

Chuyên nghiệp và nhiệt tình, các nhân viên IEC và các đối tác liên quan của nó theo đuổi các chương trình khuyến mãi của hai mục tiêu đầy thách thức

Để thực hiện những mục tiêu, hồ sơ yêu cầu của nhân viên IEC và các đối tác liên quan của nó là rất cao. Các nhân viên của IEC là không chỉ chuyên về quản lý chương trình, nhưng cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật và phương pháp luận của thẩm quyền. , .

Nguyên tắc chỉ đạo

Các Steinbeis Foundation

Địa điểm

  • Steinbeis-Hochschule Institute of Executive Capabilities (IEC) Ernst-Augustin-Str. 15 12489 Berlin, 12489, Berlin

  • Munich

Câu hỏi