Keystone logo
Slovak Academy of Sciences, Institute of Informatics Tiến sĩ về Tin học Ứng dụng

Tiến sĩ về Tin học Ứng dụng

Slovak Academy of Sciences, Institute of Informatics

Slovak Academy of Sciences, Institute of Informatics

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Bratislava, Slovakia

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự