Keystone logo
Silesian University Of Technology Trường Tiến sĩ Liên kết

Trường Tiến sĩ Liên kết

Silesian University Of Technology

Silesian University Of Technology

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Gliwice, Ba Lan

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

8 học kỳ

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* từng tiến sĩ sinh viên nhận học bổng mà không tính học phí

Giới thiệu

Tuyển sinh

Về trường học

Câu hỏi