Keystone logo
Seton Hall University Ph.D. in Chemistry

Ph.D. in Chemistry

Seton Hall University

Seton Hall University

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

South Orange, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

6 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

USD 1.520 / per credit

Hạn nộp hồ sơ

01 Jun 2024

ngày bắt đầu sớm nhất

26 Aug 2024

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Kết quả chương trình

</p>

Về trường học

Câu hỏi