Keystone logo
Riga Technical University Tiến sĩ Kỹ thuật Cơ khí và Cơ khí

Tiến sĩ in

Tiến sĩ Kỹ thuật Cơ khí và Cơ khí

Riga Technical University

Riga Technical University

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 - 5 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Giới thiệu

Kết quả chương trình

Về trường học

Câu hỏi