Keystone logo
Richfield University Bác sĩ của triết học (ph.d.) trong lãnh đạo toàn cầu
Richfield University

Bác sĩ của triết học (ph.d.) trong lãnh đạo toàn cầu

Los Angeles, Hoa Kỳ

Request duration

Tiếng Anh

Request pace

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

Học từ xa, Trong khuôn viên trường

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Tiến sĩ Triết học (Ph.D.) trong lãnh đạo toàn cầu

Bác sĩ của Triết học trong lãnh đạo toàn cầu (PhD) tại Richfield College là một nghiên cứu sau đại học nghiên cứu và chương trình học tập tập trung vào các vấn đề đã định hình cộng đồng toàn cầu của chúng tôi và lãnh đạo của nó. Nó cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức, khả năng nghiên cứu, và kỹ năng lãnh đạo để phát triển các giải pháp cho các vấn đề toàn cầu. Chương trình đang tìm kiếm những cá nhân có nền giáo dục đại học vững chắc và những thành tựu chuyên môn mong muốn đóng một vai trò lớn hơn trong việc định hình lại thế giới cho tốt hơn. Những cá nhân có niềm đam mê và tầm nhìn cho việc phát triển các giải pháp chất lượng cao và thực tiễn cho những vấn đề mà hành tinh chúng ta và những người đang gặp phải được khuyến khích áp dụng cho chương trình.

Các sinh viên của Richfield, thông qua học tập và nghiên cứu, sẽ thúc đẩy sự hiểu biết của họ về các vấn đề toàn cầu bằng cách khám phá vai trò của họ trong mối quan hệ với người khác và các hệ thống ở cấp độ toàn cầu. Chương trình tập trung vào các quan điểm toàn cầu, các vấn đề và các vấn đề toàn cầu, và các giải pháp cụ thể sẽ nefit người dân và cuộc sống trong một từ liên tục thay đổi và kết nối.

Trường đang tìm kiếm những cá nhân đủ điều kiện sẽ có các nguồn lực, kiến ​​thức, sự cống hiến, và thời gian để tiến hành các nghiên cứu học thuật nhằm hướng tới bằng tiến sĩ trong các nghiên cứu toàn cầu.

Mục tiêu chương trình

Bằng Tiến sĩ Triết học của trường Richfield về Lãnh đạo Toàn cầu cung cấp một cơ hội độc nhất cho những cá nhân nhằm mục đích cải thiện kinh doanh toàn cầu và môi trường thông qua tầm nhìn và năng lực lãnh đạo của họ. Chương trình chuẩn bị các nhà lãnh đạo toàn cầu có khả năng thực hiện nghiên cứu có ý nghĩa sử dụng các công cụ công nghệ thông tin hiện nay. Chương trình cung cấp cơ hội học tập và nghiên cứu tuyệt vời ở bậc sau đại học trong những lãnh vực đòi hỏi khắt khe nhất của lãnh đạo và quản lý bao gồm tài chính, tổ chức, kiến ​​thức, tổ chức và môi trường.

Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi học cách phát triển các mô hình có thể được thực hiện trong thế giới ngày nay sẽ thúc đẩy sự thịnh vượng, hợp tác, năng suất và tính bền vững tài nguyên toàn cầu.

Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi có thể đóng góp vào cơ sở tri thức của các tổ chức toàn cầu thông qua nghiên cứu và phát triển chất lượng. Sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội để giữ vai trò lãnh đạo và điều hành trong các doanh nghiệp, tổ chức và môi trường toàn cầu hiện nay.

Sứ mệnh và Giá trị của Chương trình

Nhiệm vụ của Tiến sĩ Triết học trong lãnh đạo toàn cầu tại Đại học Richfield là trao quyền cho sinh viên tốt nghiệp đại học và các chuyên gia thành công, những người muốn đóng vai trò lãnh đạo trong các bối cảnh khác nhau thông qua giáo dục sau đại học và nghiên cứu khoa học. Các sinh viên tốt nghiệp đại học sẽ tham gia vào các thực thể công cộng, tư nhân và phi lợi nhuận và trong việc chỉ đạo các dự án nâng cao chất lượng cuộc sống trên toàn thế giới.

Chương trình Tiến sĩ Triết học về Lãnh đạo toàn cầu tại Trường Richfield College dựa trên những giá trị và tầm nhìn quan trọng nhất sẽ định hình tương lai của nhân loại trên hành tinh của chúng ta. Sau đây là những giá trị cốt lõi của bằng tiến sĩ về Lãnh đạo toàn cầu tại trường:

• Mọi người đều bình đẳng và có quyền tự do, có quyền bình đẳng, và bình đẳng về kinh tế và sự thịnh vượng.

• Chúng ta phải tôn trọng môi trường và cải thiện các nguồn lực của mình bằng cách bảo tồn, tái chế và cải tiến phương pháp luận và kiến ​​thức.

Chúng ta phải hướng dẫn các nguồn lực, suy nghĩ, học tập và hành động của chúng ta nhằm cải thiện hành tinh và cuộc sống của dân chúng.

• Có thể đạt được hòa bình thông qua đối thoại, hợp tác, và tôn trọng nhân phẩm, nhân quyền, văn hoá và niềm tin.

• Qua những ý tưởng sáng tạo, lãnh đạo có trách nhiệm và công ích, chúng ta có thể đạt được hòa bình và thịnh vượng trên toàn cầu.

• Những cá nhân và thực thể có nguồn lực phải chia sẻ kiến ​​thức, thời gian và nguồn lực để giúp đỡ những người thiếu nguồn lực và kỹ năng để cải thiện cuộc sống và cộng đồng.

• Chúng ta phải hỗ trợ đạo đức và giá trị cao trong khi chúng ta tiếp tục hỗ trợ độc đáo, đổi mới và công nghệ.

• Thực tiễn tốt nhất phải được khen thưởng và có sẵn thông qua các phương tiện truyền thông toàn cầu và các nền tảng như Internet, Liên hợp quốc, các viện nghiên cứu và giáo dục, truyền thông và phương tiện truyền thông thay thế và đa phương tiện trên toàn thế giới.

Yêu cầu nhập học

1. Hoàn thành, nộp và phê duyệt mẫu đơn và các tài liệu hỗ trợ, bao gồm cả việc thanh toán các khoản phí bắt buộc.

2. Thạc sĩ hoặc trình độ cao hơn với điểm trung bình tối thiểu "B" trung bình từ một viện giáo dục đại học được công nhận trên toàn quốc ở Hoa Kỳ hoặc từ một viện nước ngoài tương đương. Tất cả các tài liệu nước ngoài bao gồm chứng chỉ và bảng điểm đều phải được thẩm định và xác nhận bởi văn phòng tuyển sinh của Richfield College. Bản dịch tiếng Anh có chứng thực phải kèm theo tất cả tài liệu bằng tiếng nước ngoài.

3. Thành thạo tiếng Anh bằng một trong những cách sau:

A. 70% hoặc cao hơn điểm vượt qua kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh cao đẳng Richfield (RCEPE), hoặc

B. Điểm số 600 hoặc cao hơn trên bài thi TOEFL bằng tiếng Anh trên giấy, tương ứng với điểm 100 hoặc cao hơn trên internet (iBT), hoặc

C. Bằng Tốt Nghiệp Trung Học hoặc tối thiểu một (1) năm đại học giáo dục tại một tổ chức có tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy chính thức.

4. Bản Tuyên Bố về Mục Đích (SOP) do người nộp đơn viết, vạch ra các mục tiêu học tập của mình trong khi theo học sau đại học tại Richfield College. Tài liệu này phải được nộp như một phần của hồ sơ xin nhập học.

5. Một bản sao hoàn chỉnh của sơ yếu lý lịch cập nhật (CV) dựa trên hướng dẫn phát triển và nộp CV của Richfield College, chỉ rõ nền giáo dục và điều hành trước đây của ứng viên, nền tảng chuyên môn, xuất bản phẩm cũng như các hiệp hội nghề nghiệp và bất kỳ kỹ năng nào (bao gồm kỹ năng ngôn ngữ) anh ấy cô ấy.

6. Điểm GMAT là bắt buộc để nhập học. Điểm số này có thể được thay thế bởi GRE - bao gồm cả thử nghiệm chung GRE sửa - như là một thay thế. Điểm GMAT / GRE có giá trị trong 5 năm và phải được thực hiện trước khi nộp đơn xin nhập học.

Những người nộp đơn chưa thi GMAT / GRE theo yêu cầu và chấp thuận các văn kiện và tiêu chuẩn nhập học bắt buộc khác sẽ được nhận vào chương trình và phải nộp và nộp kết quả thi GMAT / GRE trong vòng một năm kể từ ngày nhập học chương trình sau đại học. Các đương đơn có bằng cử nhân với điểm trung bình GPA trên 3,5 hoặc cao hơn có thể yêu cầu từ bỏ yêu cầu GMAT. Sau khi chấp thuận đủ điều kiện để theo học các nghiên cứu sau đại học, việc nhập học sẽ thông báo cho người nộp đơn về việc chấp thuận việc từ bỏ.

7. Thư xác minh việc làm xác minh việc làm hiện tại hoặc trước đây ở vị trí quản lý hoặc điều hành.

8. Hai thư giới thiệu từ những cá nhân quen thuộc với khả năng và trình độ của ứng dụng để theo học các nghiên cứu sau đại học và nghiên cứu.

9. Bản tóm tắt đề xuất nghiên cứu sẽ bao gồm tiêu đề của luận án và lĩnh vực nghiên cứu. Các hình thức, nội dung, và giao hàng phải dựa trên các hướng dẫn và tiêu chuẩn do tổ chức đặt ra.

10. Bản khai có tuyên thệ về tài chánh và tài nguyên, nêu chi tiết nguồn quỹ và bản chất của sự trợ giúp mà học sinh sẽ phải hoàn thành trong việc học hành và nghiên cứu của mình.

11. Biên bản ghi nhớ và chấp nhận từ một hoặc nhiều nhà nghiên cứu có trình độ hoặc giảng viên tốt nghiệp, những người sẽ giúp đỡ sinh viên thông qua việc học tại trường.

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Bằng tiến sĩ. trong lãnh đạo chiến lược
    • Harrisonburg, Hoa Kỳ
  • M.Phil về Lãnh đạo và Quản lý Kinh doanh Ứng dụng - UCAM, Tây Ban Nha
    • Sharjah, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất
  • Tiến sĩ kinh doanh
    • Sydney, Úc