Keystone logo
Pražská Mezinárodní Manažerská Škola

Pražská Mezinárodní Manažerská Škola

Pražská Mezinárodní Manažerská Škola

Giới thiệu

Nhiệm vụ chính của Trường Quản lý Quốc tế Praha là cung cấp cho các ứng viên các chương trình học MBA được quốc tế công nhận đáp ứng các yêu cầu khắt khe của trình độ. Một trong những yếu tố quan trọng để kinh doanh thành công là chất lượng quản lý. Đối với nhiều công ty, đặc biệt là có sự tham gia quốc tế, bằng MBA là một tiêu chí khi tìm kiếm các nhà quản lý mới. Do đó, các chương trình và khóa học MBA phải luôn mang tính phổ cập để cung cấp giáo dục tương ứng với các nhà quản lý hàng đầu có thể áp dụng trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào. Kết quả là, đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về thị trường lao động tăng lên đáng kể. Nghiên cứu MBA ở nước ta được hiểu là sau đại học, trong khuôn khổ học tập suốt đời và phải tương ứng với nội dung, độ dài, định hướng nghề nghiệp và cung cấp sư phạm.

Địa điểm

  • Prague

    José Martího,407, 162 00, Prague

    Các chương trình

    Câu hỏi