Keystone logo
Oklahoma State University College of Human Sciences Tiến sĩ về Nghiên cứu, Đánh giá, Đo lường và Thống kê
Oklahoma State University College of Human Sciences

Tiến sĩ về Nghiên cứu, Đánh giá, Đo lường và Thống kê

Stillwater, Hoa Kỳ

Request duration

Tiếng Anh

Request pace

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

Trong khuôn viên trường

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Tiến sĩ về Thống kê và Nghiên cứu Hoạt động
    • Santiago de Compostela, Tây Ban Nha
  • Tiến sĩ Kinh tế và Kinh tế lượng
    • Prague, Cộng hòa Séc
  • Tiến sĩ Khoa học Thống kê
    • Dallas, Hoa Kỳ