Keystone logo
Ochanomizu University Bằng tiến sĩ. trong Hợp tác chuyên ngành Kỹ thuật lấy con người làm trung tâm

Bằng tiến sĩ. trong Hợp tác chuyên ngành Kỹ thuật lấy con người làm trung tâm

Ochanomizu University

Ochanomizu University

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Bunkyo City, Nhật Bản

Ngôn ngữ

Yêu cầu thông tin

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Apr 2024

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Tiến sĩ Kỹ thuật
    • Kuala Lumpur, Malaysia
  • Tiến sĩ Kỹ thuật
    • Memphis, Hoa Kỳ
  • Bằng tiến sĩ. trong Kỹ thuật Toán học
    • Prague 6, Cộng hòa Séc