Keystone logo
Ochanomizu University

Ochanomizu University

Ochanomizu University

Giới thiệu

Ochanomizu University được thành lập vào ngày 29 tháng 11 năm 1875, với tên gọi là Trường Sư phạm Nữ sinh Tokyo, cơ sở giáo dục đại học đầu tiên dành cho phụ nữ ở Nhật Bản. Trong hơn 143 năm kể từ khi trường đại học đã tạo ra một con đường mới trong giáo dục cho phụ nữ. Ngay cả khi phụ nữ gặp khó khăn trong việc đóng vai trò chính trong lực lượng lao động, nhiều sinh viên tốt nghiệp trường đại học này đã theo đuổi sự nghiệp và trở thành những người hoạt động mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nghiên cứu học thuật, giáo dục, công nghiệp, chính phủ và truyền thông. Họ đã tiếp tục giành được sự tôn trọng sâu sắc của các đồng nghiệp của mình và đã mở ra nhiều cơ hội mới cho phụ nữ ở thế hệ tiếp theo.

Chúng tôi tiếp tục nuôi dưỡng những phụ nữ nắm giữ tương lai bằng cách áp dụng một quan điểm rộng lớn và sự nhạy cảm tuyệt vời, dựa trên những di sản và truyền thống mà chúng tôi đã xây dựng.

Địa điểm

  • Bunkyo City

    2-1-1 Otsuka, Bunkyo-ku, 112-8610, Bunkyo City

    Câu hỏi