Keystone logo
Nazarbayev University Tiến sĩ Vật lý

Tiến sĩ in

Tiến sĩ Vật lý Nazarbayev University

Nazarbayev University

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học bổng và tài trợ

Cơ hội nghề nghiệp

Học phí chương trình

Cơ sở

Lời chứng thực của sinh viên

Về trường học

Câu hỏi