Keystone logo
Nazarbayev University Tiến sĩ Hóa học
Nazarbayev University

Tiến sĩ Hóa học

Astana, Kazakhstan

4 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

Request earliest startdate

Request tuition fees

Trong khuôn viên trường

* học bổng dựa trên thành tích - học bổng dành cho sinh viên quốc tế có sẵn.

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học bổng và tài trợ

Chương trình giảng dạy

Cơ hội nghề nghiệp

Học phí chương trình

Cơ sở

Lời chứng thực của sinh viên

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Bằng tiến sĩ. trong Kỹ thuật vi hệ thống
    • Rochester, Hoa Kỳ
  • Tiến sĩ Hóa học
    • Kaunas, Litva
  • Tiến sĩ Hóa học
    • Arlington, Hoa Kỳ