Keystone logo
Nazarbayev University Bằng tiến sĩ. trong chương trình nghiên cứu Á-Âu

Tiến sĩ in

Bằng tiến sĩ. trong chương trình nghiên cứu Á-Âu Nazarbayev University

Nazarbayev University

Giới thiệu

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Cơ hội nghề nghiệp

Học phí chương trình

Cơ sở

Lời chứng thực của sinh viên

Về trường học

Câu hỏi