Keystone logo

McGill University, Desautels Faculty of Management

A logo

Giới thiệu

McGill Desautels Khoa Quản lý

Các chương trình đổi mới và danh tiếng xuất sắc trong lịch sử của Khoa tiếp tục thu hút những sinh viên giỏi nhất và Khoa nổi tiếng thế giới từ khắp nơi trên thế giới.

Phương pháp tiếp cận lấy sinh viên làm trung tâm

Nền giáo dục của Desautels đảm bảo trải nghiệm học tập xuất sắc cho tất cả học sinh thông qua các chương trình có tác động cao cung cấp khả năng tiếp cận học tập trải nghiệm và xây dựng các kỹ năng nền tảng trong tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Các chương trình quản lý chăm sóc sức khỏe

Kiểm định

Địa điểm

  • Bronfman Building 1001 Sherbrooke Street West, H3A 1G5, Montreal

Câu hỏi