Keystone logo

Master in Digital Transformation Leadership - BTS

A logo

Giới thiệu

Công nghệ Trường Barcelona là một dự án giáo dục hàng đầu mà trao quyền cho các chuyên gia sau đó sẽ chuyển đổi các ngành công nghiệp kỹ thuật số.

Tầm nhìn

Việc chuyển đổi kỹ thuật số đang thay đổi tất cả các khía cạnh của xã hội loài người, Và nó chỉ có một giới hạn, trí tưởng tượng. Các hệ sinh thái kỹ thuật số đã trở thành hiện trạng mới, nó làm thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp và kinh doanh, các mối quan hệ và các khía cạnh khác của lifes của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vào một tương lai tốt hơn với hình dạng kỹ thuật số. Nhưng, để đảm bảo điều đó, chúng ta cần tài năng sẵn sàng để lái xe chuyển đổi kỹ thuật số.

Nhiệm vụ

Cung cấp cho các hệ sinh thái công nghệ cao các chuyên gia rằng các ngành công nghiệp kỹ thuật số cần. Quốc tế xuất sắc phát triển tài năng.

Địa điểm

  • Carrer Almogàvers 119, 08018, Barcelona

Câu hỏi