Keystone logo
MAS Education Institute Tiến sĩ Triết học (Ph.D) trong Quản lý Doanh nhân

Tiến sĩ Triết học (Ph.D) trong Quản lý Doanh nhân

MAS Education Institute

MAS Education Institute

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • PhD - Doctor of Philosophy in Arts
    • Dunedin, New Zealand
  • PhD - Doctor of Philosophy in Languages
    • Dunedin, New Zealand
  • PhD - Doctor of Philosophy in Computer Science
    • Christchurch, New Zealand