Keystone logo

London School of Planning and Management

A logo

Giới thiệu

LSPM được dành riêng để thúc đẩy các biên giới của nghiên cứu về quản lý và lập kế hoạch, thông qua nghiên cứu, hợp tác trên toàn bộ LSPM , và cam kết của nó với các doanh nghiệp, tổ chức và lãnh đạo trên toàn thế giới.

Chúng tôi khao khát sử dụng kiến thức để theo đuổi thành công của tổ chức bằng cách khai sáng tài năng của học sinh để giải quyết vấn đề cùng với sự nghiệp giáo dục và nghề nghiệp của họ.

 • Chương trình của chúng tôi có hiệu quả chi phí
 • Bạn có thể học mọi lúc - mọi nơi
 • Phù hợp với các chuyên gia làm việc
 • 100% Trực tuyến
 • Hỗ trợ gia sư trực tiếp qua trò chuyện / email và WhatsApp

Tính linh hoạt, đó là trong DNA của chúng tôi

Chúng tôi đã giáo dục thành công cho người trưởng thành từ năm 2004. London School of Planning and Management là nơi nghiên cứu về quản lý và lập kế hoạch kinh doanh. Các chương trình quản lý kinh doanh của chúng tôi nhằm phát triển và sử dụng kiến thức để khám phá giải pháp thiết thực cho vấn đề trải rộng trên thế giới doanh nghiệp.

Qua nhiều năm, chúng tôi đã phát triển để trở thành một nhà cung cấp giáo dục đáng kính với hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp. Ngày nay sinh viên LSPM được hưởng lợi từ các chương trình yêu cầu cao trong các lĩnh vực phát triển nhanh nhất. Hỗn hợp sinh viên của chúng tôi bao gồm

 • Chuyên gia,
 • Doanh nhân,
 • Chính phủ và những người khác.
 • Quản lý cấp cao -
 • Quản lý cấp trung
 • Quản lý cấp cơ sở
 • Khác

Nhấp vào liên kết dưới đây để xem danh sách đầy đủ các khóa học của chúng tôi

href = "https://www.lspm.org.uk/browse-all-courses.aspx

Địa điểm

 • Office 7, 35-37, Ludgate Hill, London, EC4M 7JN, United Kingdom (U.K.), EC4M 7JN, London

 • UK Online

Câu hỏi